Meer resultaten voor adhd stoornis

adhd stoornis
Adhd is geen psychische aandoening Kernvisie methode.
Deze formulering suggereert dat ADHD een psychische stoornis is, maar het is eigenlijk een andere manier van denken. Dat wat men ADHD noemt is een voorkeur om visueel sterk beeldend te denken in combinatie met het gevoelsdenken. Een kind of volwassene reageert direct op gebeurtenissen en onderneemt daar ook actie op. Dit past niet altijd in de plannen die anderen met je hebben bijvoorbeeld in de klas. De heersende opinie zegt, dat deze kinderen lastig en minder intelligent zijn, maar niets is minder waar. Doordat de kinderen met ADHD een andere leerstijl hebben, hebben zij moeite om de focus te houden.
ADHD Hulpgids.
ADHD is complex vanwege de chroniciteit en de vaak voorkomende comorbiditeit, zoals slaapstoornissen, angst en depressieve stoornissen, posttraumatische stressstoornis, bipolaire stoornis, autismespectrumstoornis, verslaving aan alcohol en drugs en persoonlijkheidsstoornissen Kooij e.a. ADHD is een van de meest voorkomende kinderpsychiatrische stoornissen, begint per definitie in de kindertijd en heeft vaak een chronisch beloop.
Mentaal Vitaal ADHD.
Lees hier hoe de behandeling je kan helpen. Wat kun je zelf doen bij ADHD? Zo verlicht je je klachten. ADHD is niet met medicijnen of therapie te genezen. Maar gelukkig kun je je klachten wel verlichten. Symptomen herkennen en vervolgens bewust omgaan met ADHD: daar helpt gedragstherapie bij. Ook ouders en leerkrachten kunnen deze therapie geven, door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren. Deze therapie leert je om eerst na te denken voor je reageert. Dat klinkt heel logisch, maar valt voor mensen met ADHD gewoon niet mee. Zo bescherm je je omgeving tegen impulsief gedrag en jezelf tegen vervelende reacties.
Wat zijn de symptomen van ADHD? PsyQ PsyQ.
Wat zijn de symptomen van ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In Nederland spreken we meestal van een aandachtstekortstoornis of hyperactiviteitstoornis. Iemand met ADHD is vaak hyperactief, impulsief en heeft problemen met aandacht. Er bestaan 3 typen ADHD.: ADHD-I: Deze vorm van Attention Deficit Hyperactivity Disorder staat ook bekend als ADD. Mensen met ADHD hebben vaak last van aandachtstekort of concentratieproblemen. Hyperactiviteit en impulsiviteit komen bij dit type ADHD vaak minder voor. ADHD-H: De kenmerken van dit type ADHD zijn aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit. ADHD-C: Ook wel het gecombineerde type genoemd.
Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis ADHD; achtergronden, diagnostiek en behandeling Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Terug naar boven. Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis ADHD is een sterk genetisch bepaalde persisterende stoornis waarbij beeldvormend onderzoek van de hersenen op groepsniveau structurele en functionele afwijkingen van de frontostriatale circuits laat zien. Er is geen psychologische of biologische test beschikbaar om de diagnose ADHD te stellen.
Wat is ADHD? Balans Digitaal.
Zowel erfelijkheid als de omgeving spelen dus een rol bij het ontstaan van ADHD. We weten ook dat de hersenen van jeugdigen en volwassenen met ADHD anders functioneren dan gemiddeld bij mensen het geval is. Het is wél duidelijk dat de omgeving en de opvoeding geen ADHD veróórzaken en ook geen ADHD kunnen voorkómen. Maar de opvoeding beïnvloedt het uiteindelijke gedrag wel sterk. Voor het kiezen van een goede behandeling is het gelukkig niet nodig om de oorzaak precies te kennen.
Diagnostiek ADHD bij volwassenen Richtlijn Richtlijnendatabase.
Het chronische beloop van ADHD vergemakkelijkt het onderscheid met veel andere psychische stoornissen, die later beginnen en een meer episodisch beloop kennen. Er is discussie over de vraag of ADHD moet worden gezien als een categorale of een dimensionele stoornis, waarvan we de uiterste en disfunctie veroorzakende symptomen of karaktertrekken benoemen als stoornis. Er is een groeiende evidentie voor deze laatste opvatting Chen e.a, 2008; Levy e.a, 1997; Toplak e.a, 2009, 2012. In de praktijk lijkt het echter noodzakelijk om van een categoraal kader uit te gaan bij het nemen van beslissingen over diagnostiek en behandeling Coghill Sonuga-Barke, 2012.
ADHD is geen ziekte.
In de eerste plaats is dat onterecht: ADHD gedrag heeft oorzaken binnen én buiten het kind. Ten tweede vraag ik me af wat het met een kind doet wanneer het dat kruis moet dragen. Meer dan één oorzaak. In plaats van het kind zelf als bron van de hyperactiviteit aan te wijzen moet de oorzaak gezocht worden in een complex van factoren. Daarbij spelen naast aanleg van het kind zaken als school, ouders en de veeleisende maatschappij een rol. Dat samenspel maakt het ingewikkeld en dat wil men natuurlijk liever niet, het is veel eenvoudiger wanneer er één oorzaak wordt aangewezen, maar dat is een oversimplificatie. De farmaceutische industrie speelt in het geheel een kwalijke rol. Om de verkoop van medicijnen als Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym op te drijven heeft de industrie er belang bij dat de diagnose ADHD wordt gesteld. En dus wordt een informatiestroom gecreëerd waarin ADHD wordt weggezet als een neurobiologische hersenziekte. De industrie is bezig de stoornis ronduit te promoten.
ADHD.
Maar ADHD is geen hersenafwijking, je kunt dus ook geen scan maken van je hersenen om te zien of je het hebt. Daarvoor zit ADHD te ingewikkeld in elkaar. Hoe vaak komt het voor? Meestal kan je al voordat je 12 jaar bent zien of je ADD of ADHD hebt. Ongeveer 5 op de 100 kinderen en jongeren in Nederland hebben ADHD. Meer jongens dan meisjes hebben ADHD maar bij meisjes wordt het minder snel ontdekt.

Contacteer ons